Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 22/12/2021 08:12

Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 27/12/2021 έως και 07/01/2022.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΟ