Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 03/02/2021 12:02

03/02/2021, Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2020 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.

Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2020 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.

Ονομαστική Κατάσταση

Πίνακας Κατάταξης

Πίνακας Επιλογής

Αποκλειομένων