Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 14/09/2021 02:09

Πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στον Δήμο Χανίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας 6 μηνών από τις 1/10/2021 έως και 31/3/2021, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, εντός δέκα (10) ημερών από τις 16/9/2021 έως και τις 25/9/2021.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ