Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 13/08/2021 08:08

13/08/2021, Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μηνών, για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στις δομές των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χανίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μηνών, για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στις δομές των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χανίων

Αναλυτικά η ανακοίνωση