Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 13/10/2021 11:10

13/10/2021, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ( dokoipp-grammateia@chania.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ , ΚΥΔΩΝΙΑς 29, ΤΚ 73135 ΧΑΝΙΑ απευθύνοντας της στο Γραφείο Προσωπικού , υπόψη κας Φουντουλάκη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 2821341627)

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 20/10/2021 έως και 1/11/2021

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ