Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2022

18.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ), ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ), Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Αρχεία

  1. Πρακτικό Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1_2022
  2. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1_2022