Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

04/01/2022, Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου

04.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

Παράρτημα ΑΣΕΠ