Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2022»

26.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 15:23

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 31 ατόμων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά από 30/5/2022 έως και 3/6/2022 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ