Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του ΔΟΚΟΙΠΠ

14.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας που εδρεύει στο Δήμο Χανίων Κυδωνίας 29

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στον dokoipp-grammateia@chania.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά .

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την 21/09/2022 έως την 30/09/2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Παράρτημα ανακοίνωσης


Αρχεία

  1. Παράρτημα ανακοίνωσης
  2. Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
  3. Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
  4. Ανακοίνωση