Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

02/03/2022, Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών - Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΟΙΠΠ

02.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών - Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΟΙΠΠ

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΜΕ