Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

24.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ