Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"

28.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"

 

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση
  2. Περίληψη προκήρυξης
  3. Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ
  4. Παράρτημα ΗΥ-Α1
  5. Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ-ΥΕ
  6. Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ-ΤΕ
  7. Παράρτημα γλωσσομάθειας Α2