Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμου Χανίων

06.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:54

Από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 ο Δήμος Χανίων εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με τον  N.3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  του φορέα Δήμος Χανίων (https://diavgeia.gov.gr/f/chania)

Αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων:

 

Η Κεντρική σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  είναι:

https://diavgeia.gov.gr