Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 08/07/2010 01:07

08/7/10, Αλλαγές στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, η οποία είχε εγκριθεί με την 317/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων επικαιροποιήθηκε και εναρμονίστηκε με την ισχύουσα Νομοθεσία, ενώ βασικά κριτήρια ήταν η κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια αλλά και η προετοιμασία για τον Οργανισμό του νέου Δήμου Χανίων, που θα προκύψει από το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στα εξής σημεία:

  • Τα αυτοτελή γραφεία του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας καταργούνται και ενσωματώνονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ως Γραφείο με τίτλο «Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας – Υγιεινής και Ασφάλειας».
  • Δημιουργείται Αυτοτελές Γραφείο «Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας» - καταργούνται αντίστοιχα το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Πυροσβεστικού Σταθμού του Τμ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Δημιουργείται Αυτοτελές Γραφείο «Ο.Γ.Α.».
  • Το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών απαρτίζεται πλέον από 3 Γραφεία: Γραφείο Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Γραφείο Εξοπλισμού και Δικτύων Η/Υ, Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και προγραμμάτων ΤΠΕ.
  • Το Τμήμα Προγραμματισμού & Εσωτερικού Ελέγχου απαρτίζεται πλέον από 2 Γραφεία: Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Διαχωρίζονται ως ξεχωριστά γραφεία στο Τμήμα Δαπανών το «Γραφείο Εκκαθάρισης δαπανών» και το «Γραφείο Μισθοδοσίας».
  • Καταργείται το Τμήμα Λογιστηρίου και συγχωνεύεται με τα γραφεία «Σύνταξης Προϋπολογισμού» και «Απολογισμών και Στατιστικής» σε ενιαίο Γραφείο με τίτλο «Γραφείο Λογιστηρίου, Απολογισμών-Στατιστικής και Σύνταξης Προϋπολογισμού».
  • Το «Γραφείο Προμηθειών» μετονομάζεται σε «Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης».
  • Στο Τμήμα Προσόδων μετονομάζονται τα γραφεία «Τελών, Δικαιωμάτων και Φόρων» σε «Τελών και Δικαιωμάτων» και το «Κτηματολογίου και Διαχείρισης Περιουσίας» σε «Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας».
  • «Το Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων» μετονομάζεται σε «Τμήμα Διαχείρισης και Επισκευής-συντήρησης οχημάτων». 

 

Επισυνάπτεται το σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.