Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 22/03/2010 02:03

22/03/2010, Θέματα ημερήσιας διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Μ.Δευτέρας 29 Μαρτίου 2010

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ενημέρωση για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010
 4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων – Δήμου Νέας Κυδωνίας για την από κοινού υλοποίηση δράσεων φύλαξης,  εκμετάλλευσης και καθαριότητας του ακινήτου της ΕΤΑ στην περιοχή ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  έτους 2010
 5. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον σύλλογο Κυπρίων Χανίων
 6. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Χανίων
 7. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικής Λέσχης Αυτοκινήτου Χανίων
 8. Ανθεστήρια 2010
 9. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για διοργάνωση συναυλίας
 10. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 112/2010 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την πραγματοποίηση διημερίδας σε συνεργασία με το Δήμο Έγκωμης της Κύπρου και τους Αδελφοποιημένους με αυτόν Δήμους και έγκριση δαπανών
 11. Τροποποίηση σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων»
 12. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως στο Δήμο Χανίων από μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της ΔΕΔΙΣΑ στο Δήμο Χανίων
 13. Θέματα καθαριότητας
 14. Εξουσιοδότηση μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, για να παραστεί στην καταστροφή κατασχεμένων προϊόντων, σύμφωνα με την ΥΑ Κ1/2007 (ΥΑ Κ1-1178 ΦΕΚ Β 1034 2007)
 15. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Θεάτρου Ανατολικής Τάφρου»
 16. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικού Συστήματος»
 17. Ψηφίσεις πιστώσεων – επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων
 18. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
 19. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης κ. Δημάρχου
 20. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου