Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 03/02/2010 12:02

3/2/2010, Ξεκίνησε η Υποβολή Αιτήσεων για Πρόσληψη 70 Εργατών Καθαριότητας Δίμηνης Σύμβασης Εργασίας

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 273+6/27.01.2010 Απόφαση του Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Χανίων επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Χανίων, οικονομικού έτους 2010, που είχε εγκριθεί με την 886/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Επίσης, με την υπ΄ αριθμ. 13720/09 / 29.1.10 κρίθηκε νόμιμη η 893/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, αναφορικά με έγκριση πρόσληψης 70 διμηνητών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Από χθες, Τρίτη 2/2/2010, έπειτα από τη δημοσίευση στον τοπικό Τύπο της υπ΄ αριθμ. 4284/1.2.2010 περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 70 εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) κλάδου ΥΕ, δίμηνης σύμβασης εργασίας, ξεκίνησε η υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Από τη Δευτέρα 8/2/2010 θα αναλάβουν κανονικά καθήκοντα οι 70 εργάτες καθαριότητας.

Μετά τα παραπάνω θα επιλυθεί το ζήτημα, το οποίο είχε προκύψει αναφορικά με τον καθαρισμό Κοινόχρηστων Χώρων - Πάρκων – Πλατειών, τη σάρωση Οδών, καθώς και τον καθαρισμό των Δημοτικών Αφοδευτηρίων, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να αποδεχτεί την παράταση για το 2010 των συμβάσεων των Δήμων με ιδιώτες εργολάβους καθαριότητας, αλλά και της μη έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων από την Περιφέρεια Κρήτης.