Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 04/08/2010 10:08

04/08/2010, Συσσίτια σε Απόρους

 

Δίδονται στην δημοσιότητα οι με αριθμ. πρωτ. 65172/28-12-2009 και 10129/4-3-2010 επιστολές του Δημάρχου Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση με θέμα «Συσσίτια σε απόρους».

Στο άρθρο 37 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», που αναφέρεται σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και θεώρησης ενταλμάτων πληρωμών ΟΤΑ Α’ Βαθμού τονίζεται ότι λειτουργικές δαπάνες για τις οποίες θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, είναι μεταξύ άλλων ιδίως «ββ) η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού».

Ο Δήμαρχος Χανίων ζητούσε από τον κ. Υπουργό την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης, έτσι ώστε να μπορούν να σιτίζονται όλοι όσοι έχουν ανάγκη και βρίσκονται στην πόλη χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις.

Στο σχέδιο Νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» στο άρθρο 18 «Ειδικές Ρυθμίσεις» συμπεριλαμβάνεται διάταξη η οποία αναφέρει «Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’) όπου αναφέρονται «άποροι δημότες» νοούνται «άποροι κάτοικοι».

Με την διάταξη αυτή, ικανοποιείται το αίτημα του Δημάρχου Χανίων.