Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 07/07/2011 02:07

7/7/11, Αποτελέσματα Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού για Γρ. Τουρισμού (διάρκεια σύμβασης 2 μήνες)

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας 2 μηνών, για το Γραφείο Τουρισμού

Απόφαση Αποτελεσμάτων