Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

14/03/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

14.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

 

    Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   18η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός ανταποδοτικών τελών

2. Εγκριση όρων διακ/κης δημοπράτησης κατ/των Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς

3. Αποδοχή δωρεάς μελέτης Πινακίδων για τοποθέτηση  χάρτη πόλεως

4. Παραίτηση από το δικόγραφο των αιτήσεων ανακλήσεως  (σχετικά με τέλος χρήσης γης) ενώπιον Διοικ/κού πρωτοδικείου Χανίων.

5.Ψηφίσεις πιστώσεων