Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

06/04/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

06.04.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλούνται να προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων

την του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Προεγκρίσεις αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  2. Γεωμετρικές μεταβολές Ακινήτων
  3. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων