Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

18/03/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

    Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΞΥΝΙΔΗΣ