Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

08/04/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

08.04.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:04

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών
  2. Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΞΥΝΙΔΗΣ