Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 08/04/2011 12:04

08/04/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   13η  του μηνός Απριλίου  έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση Προϋπολογισμού

2. Αποδοχή δωρεάς τράπεζας PROBANK

3. Καθορισμός συντελεστών μισθωμάτων αιγιαλού έτους 2011

4. Κατακυρώσεις έργων  .

5.Ψηφίσεις πιστώσεων

6. Υπόθεση είσπραξης μερισμάτων από την εταιρεία  ΛΑΧΟΡ ΑΕ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ