Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

07/02/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

07.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   11η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ