Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

8/12/11, Aκύρωση του δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων

09.01.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την ακύρωση του δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων. Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ)–ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 1.300.000€ που επρόκειτο να γίνει στις 13/12/2011. Η ακύρωση αποφασίστηκε με την με αριθμό 930/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σε νέα ημερομηνία με νέα προκήρυξη.