Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

04/08/2011, Ανακοίνωση πράξης εφαρμογής στη πολεοδομική ενότητα ΠΕ 19 «Μόντε Βάρδια Δήμου Χανίων»

04.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Ανακοινώνεται ότι συντάχθηκε η με αριθμό 2/2011 πράξη εφαρμογής στη πολεοδομική ενότητα ΠΕ 19 «Μόντε Βάρδια Δήμου Χανίων» που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως με την υπ’ αρ. 1398/20.11.1998 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1098/Δ/31-12-1998).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων (Γρηγορίου Ε΄ 50 & Κ. Σφακιανάκη - Πληρ.: Μ. Κελαϊδή), προκειμένου να λάβουν γνώση της πράξεως και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις που έχουν σχέση με το αντικείμενο της πράξεως (ιδιοκτησιακά θέματα, τακτοποιήσεις, εισφορές κλπ.).

Η ανάρτηση της πράξεως και η υποβολή των ενστάσεων θα γίνει το χρονικό διάστημα από 10-08-2011 έως 24-08-2011.