Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 27/06/2011 12:06

27/6/2011, «Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων στις κατοικημένες περιοχές για την αποφυγή πυρκαγιών, με ευθύνη των ιδιοκτητών τους»: Ανακοίνωση Δήμου Χανίων

Στον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 100 μέτρων, πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες τους, στο πλαίσιο της αποφυγής πυρκαγιών.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Χανίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 724 τ. Β/22.12.1987) περί «Μέτρων πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές» που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, κάνει γνωστό στους ιδιοκτήτες ή στους με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων ή κοντά σε αυτές και μέχρι αποστάσεως 100 μέτρων, ότι «υποχρεούνται να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά».

 

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των υπόχρεων στα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 94, παράγραφος 1 εδ. 26 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», θα προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση των ιδιοκτητών αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επισημαίνεται ότι στους χώρους που αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, όσο δηλαδή διαρκεί η αντιπυρική περίοδος.