Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

26/07/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

O Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2011, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 12.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Γεωμετρικές μεταβολές
  2. Παραχωρήσεις κοιν/στων χώρων 
  3. Προεγκρίσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος