Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

15/06/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

15.06.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

 Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 20η  Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00π.μγια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Διεξαγωγή Διαγ/σμού -Παραχώρησης  τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους-.
  2. Διεξαγωγή Διαγ/σμού -Επαναπροκήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Χανίων προς τρίτους-.
  3. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  ΓΠΣ Ακρωτηρίου
  4. Ψηφίσεις πιστώσεων