Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

29/3/2011, Δεύτερος σε όλη την Ελλάδα ο Δήμος Χανίων: σε αριθμό αναρτήσεων αποφάσεων στο «Διαύγεια»

29.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:03

Στη δεύτερη θέση – ανάμεσα σε όλους τους Δήμους της χώρας - κατατάσσεται ο Δήμος Χανίων – έως την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 – αναφορικά με τον αριθμό αναρτήσεων Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, που τηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών (στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης ο Μητροπολιτικός Δήμος Χανίων καταλαμβάνει την πρώτη θέση συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους.

Ειδικότερα, την πρώτη θέση κατέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 353 αναρτήσεις, στη δεύτερη θέση κατατάσσεται ο Δήμος Χανίων με 168 αναρτήσεις και την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Δήμος Κατερίνης με 139 αναρτήσεις.

Ο Δήμος Χανίων από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης των Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων, που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Νόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας. Με τον συγκεκριμένο Νόμο χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική η ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων από την οποία μπορούν όλοι οι πολίτες να ενημερώνονται για τις αποφάσεις, που λαμβάνονται στο Δήμο Χανίων, είναι η εξής: http://et.diavgeia.gov.gr/f/chania .

«Διαφάνεια Παντού»

Όπως μάλιστα τονίζει ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης «καθημερινά κάνουμε πράξη τη διαφάνεια παντού, σ’ όλα τα όργανα διοίκησης του Δήμου μας, όπως άλλωστε είχαμε και προεκλογικά δεσμευτεί. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τους πολίτες κοινωνούς όλων των θεμάτων που αποφασίζονται στο Δήμο των Χανίων, δίχως σκιές» καταλήγει ο Δήμαρχος Χανίων.