Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 09/11/2011 01:11

3/11/11, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τετάρτη 9/11/11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 9/11/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.92021/3-11-11  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)          Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έργου: «Διενέργεια Δοκιμαστικών Τομών στο Εθνικό Στάδιο Χανίων», μεταξύ Δήμου Χανίων και Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού

2)          Καθορισμός θρησκευτικών εορτών τοπικής σημασίας Δήμου Χανίων

3)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Προμήθεια φωτογραφικού υλικού)

4)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (τηλεφωνικά – τηλεγραφικά και τηλ. Τέλη εσωτερικού)

5)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Ειδική εισφορά για το προσωπικό του Δήμου Χανίων)

6)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Τέλος ύδρευσης – τέλη χρήσεως υπονόμων)

7)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (επιχορήγηση στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης)

8)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Προαιρετική εισφορά σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς)

9)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Επιχορήγηση ΕΛΕΠΑΠ – Παράρτημα Χανίων)

10)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Στατική μελέτη κατασκευής στεγάστρου γηπέδου Περιβολίων)

11)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Αποκαταστάσεις ζημιών οδών της πόλεως από θεομηνίες)

12)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Αποδοχές υπαλλήλων)

13)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτισμάτων της ενότητας Ελ. Βενιζέλου)

14)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Τσιμεντοστρώσεις στην πρώην Τοπική Κοινότητα Θερίσου)

15)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Δημοσιεύσεις για διαγωνισμούς έργων και προμηθειών)

16)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Χρηματοδότηση ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ)

17)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (αμοιβή συμμετεχόντων προγράμματος εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης έτους 2010 του ΔΑΟΧ)

18)    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 683/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

19)    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 817/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

20)    Ανάκληση της υπ’αριθμ. 812/2011 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

21)    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους

22)    Επιστροφή ποσών

23)    Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Χανίων και του Αντιδημάρχου κ. Ελευθέριου Αμπαδιωτάκη

24)    Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για αντικατάσταση κλεμμένων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Χανίων

25)    Επιβολή τέλους για τέλεση πολιτικών γάμων από τον Δήμο Χανίων

26)    Καθορισμός τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων

27)    Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων

28)    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 23/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που αφορά την έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χανίων

29)    Επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Χανίων (Ενορίες μετά των ενοριακών αυτών ναών)

30)    Έγκριση επιχορήγησης στο σύλλογο «Φιλόπτωχοι Αδελφοί Φιλόπτωχο συσσίτιο – Ο Άγιος Νικόλαος – Σπλάντζιας Χανίων

31)    Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, με τίτλο «4ος διαγωνισμός Κρητικής Παραδοσιακής Κουζίνας»

32)    Πρακτική άσκηση σπουδαστή (Αλεξανδράκης Ανδρέας)

33)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2011 προσθέτοντας το έργο «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτισμάτων της Ενότητας Ελ. Βενιζέλου»

34)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2011 αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών οδών της πόλεως από θεομηνίες»

35)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2011 προσθέτοντας το έργο «Άμεση αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου»

36)    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2011 ως προς τη δαπάνη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Διαμορφώσεις οδών»

37)    Πληρωμή αποζημίωσης δικηγόρου

38)    Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης και ορισμός επιτροπής παραλαβής των υλικών του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Οδικών Δικτύων με ασφαλτικά – υπόβαση»

39)    Έγκριση μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων στο Νέο Διευρυμένο Δήμο Χανίων» και υποβολής αυτής ως πρόταση χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

40)    Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση της οδού Αριστοτέλους Δ.Ε. Ακρωτηρίου»

41)    Έγκριση μελέτης του έργου «Τοποθέτηση πασσάλων υποστήριξης δένδρων»

42)    Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση υπαρχόντων οδών εντός υφιστάμενου Πολεοδομικού Σχεδίου Παρηγοριάς Χανίων»

43)    Έγκριση παράτασης της μελέτης «Μελέτη ΓΠΣ πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας»

44)    Έγκριση εξαγοράς τμημάτων γης οικοπέδων ιδιοκτησίας Μαραγκουδάκη Νικολάου αντίστοιχα για λόγους δημόσιας ωφελείας ως του μόνου κατάλληλου ακινήτου για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού που είναι η διαπλάτυνση βατής οδού

45)    Έγκριση πρότασης διαμόρφωσης εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου στη πλατεία Ελευθερίας 2 (κτίριο Φειδίας)

46)    Εισήγηση επί ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας

47)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης οδών – κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

48)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδού Αγ. Ελευθερίου Δ.Δ. Νεροκούρου» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου)

49)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Φάση Α’ – Κατασκευή αγωγού όμβριων από την οδό Τριών Ιεραρχών έως την παρακαμπτήριο της εθνικής οδού»

50)    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Ονούφριο»

51)    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (προτελικού) του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος οδού Ακρωτηρίου»

52)    Έγκριση 2ου (και τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική οδοποιία 2009»

53)    Έγκριση 2ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών σε οδούς της πόλεως Χανίων από θεομηνίες»

54)    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διάνοιξη – Διαμόρφωση οδών Καντάνου, Λευκών Ορέων, Ν. Σκουλά, Ι. Καλογερή και Α. Μάντακα»

55)    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδών και πλατειών Δήμου Ακρωτηρίου»

56)    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Έργα οδοποιίας Δήμου Ελ. Βενιζέλου – Β’ φάση»

57)    Αποζημίωση επικειμένων στο σχέδιο πόλεως Κουμπέ Μουρνιών του πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου

58)    Χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης του Πάρκου στο ΟΤ764 στο σχέδιο πόλης Κουμπέ Μουρνιών Δήμου Χανίων από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις»

59)    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Νέας Κυδωνίας»

60)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πετρόκτιστου μονοπατιού στον Καλαθά» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

61)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση σχολικών αιθουσών Δ.Σ. Παζινού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

62)    Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων – υποέργο: Κατασκευή τεφρού Τ4 και Τ4 1 Μουρνιών – ΚΕΠΕ»

63)    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Βελτίωση οδού Σοφοκλή Βενιζέλου»

64)    Διοργάνωση εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2011-2012

65)    Μεταβίβαση λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης των συνενούμενων περιαστικών Δήμων, από τον Δήμο Χανίων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων