Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

15/2/12 Έκτακτη πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Φεβρουαρίου 2012

15.02.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02

   Χανιά  15/02/2012

                                                     Αριθμ. Πρωτ. 11495


 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10)


Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

Αναβολή της συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Χανίων έτους 2011 και Καθορισμός χώρου και νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του

 Η Αναβολή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω αναχώρησης του Δημάρχου εκτός Χανίων προκειμένου να παρευρεθεί την 15/2/2012 αφενός σε έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα για την αντιμετώπιση σοβαρού θέματος του Δήμου Χανίων (ρύθμιση δανείου ΔΕΥΑΧ) και αφετέρου στην συζήτηση στη Βουλή επί του Νομοσχεδίου του Υπ. Πολιτισμού «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα κ.λ.π.» όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και το θέμα της παραχώρησης των ακινήτων Αγ. Απόστολοι, Τάφοι Βενιζέλων και Ξενία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του απολογισμού λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.