Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

11/07/2011, Σύγκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

15.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:07

Σύγκληση Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1)         Δημοτικά Σφαγεία Χανίων (Εκσυγχρονισμός – επαναλειτουργία)

2)         Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

3)         Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π

4)         Σύσταση επιτροπής για την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς

5)         Καθορισμός τέλους παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ειδικής κατασκευής περιπτέρου (Σταύρος Γιαννετάκης)

6)         Παραχώρηση θέσεων αιγιαλού Α20 και Κ15 περιοχής «Καλαθά Ακρωτηρίου»

7)         Ορισμός 2 μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΧΟΡ Α.Ε.»

8)         Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ

9)         Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης οικοπέδου για χρησιμοποίηση ως ανοικτό χώρο δωρεάν στάθμευσης αυτοκινήτων

10)   Απευθείας μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων

11)   Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), για την τουριστική προβολή των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάμου, Παλαιόχωρας και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 

12)   Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης και τροποποίηση προϋπολογισμού

13)   Επιστροφή ποσού στα ΕΛΤΑ (Προνοιακό επίδομα)

14)   Επιστροφή ποσού σε αλλοδαπούς

15)   Επιστροφή ποσού (Βεζονιεράκη Αριστείδη)

16)   Επιστροφή ποσού (Φραγκεδάκη Όλγα)

17)   Επιστροφή ποσού (Μαράκης Μιχαήλ)

18)   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους

19)   Έγκριση έκδοσης φυλλαδίου για πυροπροστασία και πρόσληψη πυρκαγιών

20)   Έγκριση διενέργειας προμήθειας χάρτινων τσαντών

21)   Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ) και έγκριση απολογισμού δράσης – έκθεσης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για την πρώτη εταιρική χρήση 1-10-2009 έως 31-12-2010

22)   Κανονισμός παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων

23)   Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Λειψάκη

24)   Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μουζουρά Ακρωτηρίου

25)   Έγκριση επιχορήγησης της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Ν. Χανίων

26)   Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού

27)   Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 97/2011 απόφασης του Δ.Σ. μετά το υπ’αριθμ. 23434/16-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Χανίων

28)   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΔΔ του Δήμου Χανίων, μετά το υπ’αριθμ. 23434/16-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

29)   Προβολή του Δήμου Χανίων σε ειδική τουριστική έκδοση

30)   Εισήγηση για απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων (Ίδρυμα) αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

31)   Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2010

32)   Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης για το Πρόγραμμα Αδέσποτα Ζώα

33)   Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Α.Ο. Ακρωτηρίου

34)   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στο Κέντρο Πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού Χανίων (ΚΠΕΟ)

35)   Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 422/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου στο Δ.Σ. της ΒΙΟΠΑ Χανίων Α.Ε.

36)   Υποβολή αίτησης του Δήμου Χανίων για την ένταξη του στους φορείς παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες (ν. 3189/2003)

37)   Έγκριση παραχώρησης των χώρων του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ-ΣΕΚ Ελευθερίου Βενιζέλου για την υλοποίηση σεμιναρίων για μετανάστες στο πλαίσιο του προγράμματος GRUNDTVIG του ΙΚΥ

38)   Καλοκαιρινές σκακιστικές εκδηλώσεις παιδικής – εφηβικής βιβλιοθήκης – βιβλιοθήκης Σούδας

39)   Πρακτική άσκηση 4 Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, στο Δήμο Χανίων

40)   Πρακτική άσκηση σπουδαστή (Πάλλα Αλέξανδρου)

41)   Πρακτική άσκηση σπουδαστή (Μπεμπλιδάκη Λευτέρη)

42)   Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 112/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων»

43)   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων

44)   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων

45)   Διευθέτηση χώρου του Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ776

46)   Γνωμοδότηση για τον νεώτερο καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη περιοχή Αγ. Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς, που συνορεύει δυτικά με ιδιοκτησία Κουνδουράκη Δημητρίου

47)   Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του κ. Ορφανουδάκη Νικολάου, Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Δ.Ε. στην κατασκευή όλου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Γέφυρας στον Άγιο Ονούφριο» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

48)   Έγκριση κανονισμού δημοτικών κοιμητηρίων (Σούδας, Τσικαλαριών, Βαμβακόπουλου, Κουνουπιδιανών, Χωραφακίων, Μουζουρά)

49)   Αλλαγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ σε ιδίους πόρους για το έργο «Συντήρηση οδοποιίας Τ.Δ. Απτέρων»

50)   Αλλαγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ σε ιδίους πόρους για το έργο «Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας»

51)   Αλλαγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ σε ιδίους πόρους για το έργο «Όμβρια Τ.Δ. Τσικαλαριών»

52)   Αλλαγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ σε ιδίους πόρους για το έργο «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τσικαλαριών»

53)   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις συστημάτων άρδευσης»

54)   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους»

55)   Έγκριση συνέχισης έργου με νέα επωνυμία

56)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – χρήση 2010»

57)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διανοίξεις – Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, χρήση 2010»

58)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία παραθαλάσσιων οικισμών»

59)   Έγκριση 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων. Αποκατάσταση ασφαλτικών αξόνων. Χρήσης 1995»

60)   Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Παναγιάς του Δήμου Κεραμειών»

61)   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις συνοικιακών δρόμων Δ.Δ. Δήμου Κεραμειών» της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών

62)   Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ118, ιδιοκτησία 030513 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.2-Κ. Σούδα»

63)   Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ119, ιδιοκτησία 030505 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.2-Κ. Σούδα»

64)   Συμβιβαστική προσκύρωση ακινήτου (Μοράκη Παντελή)

65)   Συμβιβαστική προσκύρωση ακινήτου (Πέτρου Πέτρου, Άννας Σιταρένιου και Ιωάννη Πέτρου)

66)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη δυο αιθουσών και WC στο Δ.Σ. Στερνών»

67)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δ.Δ. Κουνουπιδιανών»

68)   Παράταση τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη – Διαμόρφωση οδών Καντάνου – Λ. Ορέων – Νικολάου Σκουλά – Ιωάννη Καλογερή και Αν Μάντακα»

69)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδού Αγ. Ελευθερίου Δ.Δ. Νεροκούρου»

70)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτικών σε οδούς της περιοχής Αγ. Ιωάννη της πόλεως Χανίων»

71)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Δενδροφυτεύσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Μουρνιών»

72)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Υλοποίηση σχεδίων πόλης Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

73)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου Αγ. Γερασίμου Δ.Δ. Νεροκούρου» Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

74)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Δενδροφυτεύσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Νεροκούρου» Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου

75)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων επί Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων – Καστελίου (τμήμα Γ’ από Σταλό μέχρι Αγ. Μαρίνα)» πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας

76)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση οδών Πύργου και Μεσοχωρίου Αρωνίου» πρώην Δήμου Ακρωτηρίου

77)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης οδών – κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

78)   Εισήγηση επί ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και Προσβάσεων στην παραλία» Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας

79)   Καθορισμός οριογραμμών ρέματος

80)   Έγκριση υπ’αριθμ. 52/2011 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων

81)   Έγκριση υπ’αριθμ. 53/2011 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χωροθέτησης προσθήκης κτίσματος κατ’επέκταση στο χώρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλέπας του Δήμου Χανίων

82)   Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος