Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

15/06/2011, Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Πέμπτη 16/6/2011

16.06.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

-Συμμετοχή Δήμου Χανίων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Κρήτης» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) – Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας- 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι μέχρι τις 17/6/2011 πρέπει να αποστείλουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά το υπ’αριθμ. 48655/14-6-2011 έγγραφο της Αστικής Εταιρείας «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», προκειμένου να υποβληθεί πρόταση – πράξη χρηματοδότησης των προτεινόμενων ενεργειών αυτής.