Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

29/8/11, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Παρασκευή 2/9/11

02.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 04:09

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 02/09/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 72176/29-8-11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)           Ενημέρωση Δημάρχου Χανίων για το θέμα των γκράφιτι

2)           Ενημέρωση για τα απολογιστικά στοιχεία του Αγροτικού Αύγουστου 2011 στα Χανιά

3)           Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 28 της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

4)           Έργο διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ» - Συμπλήρωση Ομάδας Έργου

5)           Έργο διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ» - Έγκριση μετακίνησης

6)           Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

7)           Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Χανίων Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2011

8)           Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2011

9)           Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για την κατεδάφιση του Παλιού Νοσοκομείου

10)       Ρύθμιση οφειλών και προστίμων τρίτων προς το Δήμο Χανίων

11)       Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους

12)       Επιστροφή χρηματικού ποσού σε αλλοδαπούς

13)       Αποδοχή πίστωσης και ψήφισης δαπάνης, κατανομή της Β’ δόσης 2011 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων

14)       Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης στη «Δημοτική Πινακοθήκη»

15)       Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 2011

16)       Μείωση ενοικίου Νο 30 καταστήματος Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς (Καρκάνη Ιωάννη)

17)       Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του μέλους της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων κ. Βασιλικής Κατσαντώνη

18)       Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου στο Α/βάθμιο και Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, σταδίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικότερα αιθουσών και χώρων συνάθροισης του κοινού για το έτος 2011»

19)       Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης για το Πρόγραμμα «Αδέσποτα Ζώα»

20)       Παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη Παλιού Τελωνείου»

21)       Εκπόνηση μελέτης «Βελτίωση της οδού Αριστοτέλους Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων»

22)       Εκπόνηση μελέτης «Κατασκευή περιφερειακής οδού στην ΠΕ1 του Δ.Δ. Σούδας»

23)       Εκπόνηση μελέτης «Βελτίωση υπαρχόντων οδών εντός υφισταμένου πολεοδομικού σχεδίου Παρηγοριάς του Δήμου Χανίων»

24)       Έγκριση μελέτης προϋπολογισμού και εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – Χρήση 2011»

25)       Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης - ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών του έργου «Συντήρηση ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους»

26)       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων

27)       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Παναγιάς του Δήμου Κεραμειών»

28)       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων. Αποκατάσταση ασφαλτικών αξόνων. Χρήσης 1995»

29)       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δ.Δ. Αγιάς (ΦΑΣΗ 2006)»

30)       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Β’ Φάση»

31)       Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

32)       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Σχολείο Στερνών»

33)       Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Ονούφριο» πρώην Δήμου Ακρωτηρίου

34)       Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική – αγροτοκτηνοτροφική οδοποιία Δήμου Κεραμειών – Φάση Β’»

35)       Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική – αγροτοκτηνοτροφική οδοποιία Δήμου Κεραμειών»

36)       Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου «Τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ελ. Βενιζέλου» Ορθή επανάληψη της 581/2011 Α.Δ.Σ.

37)       Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Έργα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Ακρωτηρίου»

38)       Μετατόπιση δικτύου οπτικών ινών εταιρείας CYTA»

39)       Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Χριστός Τσικαλαριά Δήμου Χανίων

40)       Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ - Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγίου 2007-2013

41)       Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη περιοχή Αγ. Ονουφρίου

42)       Συμβιβαστική προσκύρωση

43)       Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με αρ. κτημ. 100116, Ο.Τ. 1198 της πράξης εφαρμογής «Κόκκινο Μετόχι» της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου

44)       Μερική αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης στο Ο.Τ. 1197 ιδιοκτησίας με αρ. κτημ/σης 100480 σχεδίου πόλεως «Κόκκινο Μετόχι» καθώς και αποζημίωσης επικειμένων της ίδιας ιδιοκτησίας

45)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Καμπουράκης Ιωσήφ)

46)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Σταματάκης Νικόλαος)

47)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Λιόδη Βασιλική)

48)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Θραψανιωτάκης Εμμανουήλ)

49)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Καλογεράκης Νικόλαος)

50)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μουραντίδη Ίνγκα)

51)       Ψήφιση πίστωσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Ζωιδάκη Ιωάννα)

52)       Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 620/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακαινίσεις – διαρρυθμίσεις δημοτικών κτιρίων για μετακίνηση υπαλλήλων εκτός Δημαρχιακού Μεγάρου οδού Κυδωνίας»

53)       Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

54)       Επιχορήγηση της ενορίας Αγίων Κων/νου και Ελένης της Νέας Χώρας Χανίων, για τη διοργάνωση της «Γιορτής Σαρδέλας 2011»

55)       Επιχορήγηση του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας για τη διοργάνωση της «Γιορτής Σαρδέλας»

56)       Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοχωρίου Κεραμειών για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης

57)       Έγκριση επιχορήγησης του Σωματείου «Αδελφότης Μικρασιατών Νομού Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ» για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης

58)       Διοργάνωση τουρνουά Μπάσκετ 3χ3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

59)       Διοργάνωση συναυλίας «ΤΑ ΒΕΛΓΙΚΑ»

60)       Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 653/2011 απόφασης του Δ.Σ.