Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

28/02/2011, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 28-2-11

27.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

H δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28/02/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  11449/22-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)    Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Χανίων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 Ν.3852/2010)

2)    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων (άρθρο 103 Ν.3852/2010)

3)    Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Χανίων (άρθρο 109 Ν. 3852/2010)

4)    Ορισμός  Διοικητικού Συμβουλίου ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χανίων (109 Ν. 3852/2010)

5)    Κατάργηση – Λύση Νομικών Προσώπων

6)    Συγχώνευση σχολικών επιτροπών α/βάθμιας εκπαίδευσης

7)    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας ΔΕΥΑΧ

8)    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ενιαίας σχολικής επιτροπής α/βάθμιας εκπαίδευσης

9)    Συγχώνευση σχολικών επιτροπών β/βάθμιας εκπαίδευσης

10)                Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ενιαίας σχολικής επιτροπής β/βάθμιας εκπαίδευσης

11)   Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3852/2010)

12)   Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή παραλιών για το έτος 2011

13)   Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χανίων

14)  Έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού (επιχορήγηση 1ου βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας)

15)   Εισήγηση της Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ κατά της ένστασης περί έκπτωσης της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων – Υποέργο «Β’ σύμπλεγμα αντλιοστασίων λυμάτων»

16)    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση στα Δ/Δ Κοντομαρίου – Μάλεμε»

17)     Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων, για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων»

18)     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δήμου Κεραμειών»

19)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία – Β’ φάση» Δήμου Θερίσου

20)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Σταυρού»