Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

16/9/11, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

22.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 22/09/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  78698/16-9-2011  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1.  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

2.  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων»

3.  Έγκριση επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων (ΝΟΧ)

4.  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, για τον Αγροτικό Αύγουστο

5.  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 225/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό του Δ.Σ. της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων

6.  Ακριβής προσδιορισμός θέσεων παραχωρούμενων χώρων από το Δήμο Χανίων στην ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

7.  Ορισμός αιρετών γυναικών ως εκπροσώπων του Δήμου Χανίων για να συμμετάσχουν σε σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών, τα οποία διοργανώνονται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπ. Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) Α.Ε.

8.  Περί Σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κρήτης

9.  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 654/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 45 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων» του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Τουριστικών Δήμων

11. Ορισμός μελών με τους αναπληρωματικούς τους στην επιτροπή παρακολούθησης της διετούς σύμβασης χρηματοδότησης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Κρουαζιέρας του Αμβούργου και έγκριση μετακίνησης μελών της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων

13. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό 100 χρόνων Θ/Κ Αβέρωφ

14. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – κινητής αυτοκινούμενης καντίνας χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας σε ιδιόκτητο χώρο

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. Β’ φάση 2007»

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. Χρήση 2008»

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα, Β’ φάση»

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Κουνουπιδιανών»

19. Συμβιβαστική προσκύρωση (Τσουβαλά)

20. Συμβιβαστική προσκύρωση (Αποστολάκη)

21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Νέας Κυδωνιάς»

22. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Δήμου Ακρωτηρίου»