Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 24/06/2011 11:06

20/06/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 24/06/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  50951/20-6-11        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)         Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

2)         Αναπροσαρμογή μισθώματος καταστημάτων νέου Δήμου Χανίων

3)         Μείωση των μισθωμάτων της Δημοτικής Αγοράς

4)         Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών Αγορών και των παραλιών Δήμου Χανίων

5)         Καθορισμός τέλους για τοποθέτηση περιπτέρου στη Δημοτική Αγορά από την ΜΕ.ΤΕ.Α.Ε.

6)         Επαναπροκήρυξη θέσεων αιγιαλού

7)         Έγκριση πραγματοποίησης στο Αρώνι για το Μνημόσυνο της Ελευθερίας Ξηρουχάκη

8)         Έγκριση συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»

9)         Έγκριση συνδιοργάνωσης έκθεσης με θέμα «ΤΟ ΝΗΣΙ, που πάει ο καιρός που χάνεται»

10)   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στο Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων Α.Ε.

11)    Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2011

12)   Προϋποθέσεις εγγραφής σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χανίων περιόδου 2011-2012

13)   Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

14)   Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χανίων με ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ για την Τελική Διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Χανίων Ιούλιος – Αύγουστος 2011

15)   Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χανίων με ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ για την ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαριότητας του Δήμου Χανίων περίοδος Ιουλίου – Αυγούστου 2011

16)   Έγκριση έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χανίων

17)   Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χανίων

18)   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων

19)   Προβολή του Δήμου Χανίων σε ειδική τουριστική έκδοση

20)   Παραχώρηση χώρου στάθμευσης – στέγασης Τομέα ΕΚΑΒ Χανίων

21)   ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

22)   Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών

23)   Μεταβίβαση της με αριθμ. 41/2007 επαγγελματικής άδειας

24)   Έγκριση συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ»

25)   Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων – Δ.Ε. Θερίσου οικονομικού έτους 2010

26)   Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων – Δ.Ε. Σούδας οικονομικού έτους 2010

27)   Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων – Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας οικονομικού έτους 2010

28)   Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων – Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου οικονομικού έτους 2010

29)   Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων – Δ.Ε. Ακρωτηρίου οικονομικού έτους 2010

30)   Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων – Δ.Ε. Κεραμειών οικονομικού έτους 2010

31)   Περί καθορισμού επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

32)   Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε αξιολόγηση άσκησης επί χάρτου

33)   Πρακτική άσκηση σπουδαστή (Νταμαδάκη Ιωάννη)

34)   Πρακτική άσκηση σπουδαστή (Μαναρωλάκη Αγγελική)

35)   Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας

36)   Διευθέτηση χώρου του Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ 776

37)   Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του κ. Ορφανουδάκη Νικολάου στην κατασκευή όλου του έργου με τίτλο «Κατασκευή Γέφυρας στον Άγιο Ονούφριο» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

38)   Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημοσίου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

39)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Περιβολίων 2009» πρώην Δήμου Θερίσου

40)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Βαρυπέτρου 2009» πρώην Δήμου Θερίσου

41)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Αγυιάς 2009» πρώην Δήμου Θερίσου

42)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» πρώην Δήμου Κεραμειών

43)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Συνοικιακών Δρόμων Δ.Δ. Δήμου Κεραμειών»

44)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Αγροτοκτηνοτροφικών Δρόμων Δήμου Κεραμειών

45)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση Τεχνικών Έργων Δ.Δ. Νεροκούρου»

46)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και κρασπεδόρειθρων στο Σχέδιο Πόλης Χρυσοπηγής»

47)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλατύνσεις – Τεχνικά Αγροτοκτηνοτροφικών Δρόμων Δρακώνα – Ψυχρό Πηγάδι και Κάτω Μαλάξα – Σούδα»

48)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Θερίσου 2009»

49)   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνία – Ασφαλτόστρωση δρόμου από διαστάυρωση Αγ. Παύλου προς Κάτω Πύργο και προς Βαμβακόπουλο 2009»

50)   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων»

51)   Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 110 ιδιοκτησία 030450 σχεδίου πόλεως «Π.Ε. 2- Κ. Σούδα»

52)   Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 122 ιδιοκτησία 080108 σχεδίου πόλεως «Π.Ε. 1- Π. Σούδα»

53)   Αποζημίωση γης στο Ο.Τ. 133β ιδιοκτησία 070118 σχεδίου πόλεως «Π.Ε. 1- Π. Σούδα»

54)   Αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης στο Ο.Τ. 1207 ιδιοκτησία με αρ. κτημ/σης 100321 σχεδίου πόλεως «Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή»

55)   Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 110 ιδιοκτησία 030451 σχεδίου πόλεως «Π.Ε. 2- Κ. Σούδα»

56)   Αποζημίωση επικειμένων στις ιδιοκτησίες με αρ. κτημ. 027429, 027409, 027410 και 027407 στα Ο.Τ. 744, 757 και 759 σχεδίου πόλεως Κουμπέ Μουρνιών της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου

57)   Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2010»

58)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Ακρωτηρίου 2009» (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

59)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Αγίου Γερασίμου Νεροκούρου»

60)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης και κατασκευή αγωγών ομβρίων των οικισμών Δαράτσου, Γαλατά, Σταλού, Αγ. Μαρίνας» του τέως Δήμου Ν. Κυδωνίας

61)   Τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Δημαρχείο Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

62)   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αγ. Μαρίνας (φάση 2011-2012)

63)   Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων νέου Δήμου Χανίων»

64)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. Α’ φάση. Χρήση 2010»

65)   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ολοκλήρωση Πλατείας Σταυρού» πρώην Δήμου Ακρωτηρίου

66)   Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικός) του έργου «Υλοποίηση Σχεδίων Πόλης Δήμου Ελ. Βενιζέλου»

67)   Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

68)   Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας «Παγωτοπωλείου» κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων