Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 24/08/2011 03:08

24/8/11, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 25/8/11

''Eκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 1)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού ποσού 2.485.130,00€ για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2011-2012. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, όσον αφορά το 1ο θέμα, διότι η σχετική προκήρυξη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/8/2011 σύμφωνα με την 38/2011εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.