Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

23/11/11, Αλλαγή δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

01.12.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 08:12

Η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 αντι της 29ης Νοεμβρίου 2011 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1)          Έγκριση μελέτης «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας»

2)          Έγκριση «ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης περιοχών υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)» Δήμου Χανίων

3)          Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α’ τρίμηνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

4)          Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β’ τρίμηνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

5)          Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ τρίμηνου του έτους 2011 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

6)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Ανόρυξη 5 ερευνητικών γεωτρήσεων στο παλιό τελωνείο Χανίων)

7)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Αμοιβές & έξοδα αιρετών Δ.Ε. Χανίων)

8)          Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων (Επισκευή – επανάχρηση κτιρίων Πλατείας Αγ. Τίτου»

9)          Απόδοση επιχορήγησης στο Δημοτικό Γηροκομείο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων

10)    Επιστροφή ποσού

11)    Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Δήμο Χανίων και τα ΝΠΔΔ

12)    Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ

13)    Τροποποίηση των υπ’αριθμ. 500/2011, 546/2011, 947/2011, 661/2011 και 699/2011 αποφάσεων του Δ.Σ., που αφορούν τον ορισμό μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ

14)    Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης ΕΚΠΟΤΑ λόγω συνταξιοδότησης

15)    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 519/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την επιχορήγηση της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Ν. Χανίων

16)    Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 827/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης)

17)    Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 828/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά παροχή χρηματικής επιχορήγησης στην ΕΛΕΠΑΠ)

18)    Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή στη σχολική επιτροπή της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εφήρμοσε το Πρόγραμμα – Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος – για το οικονομικό έτος 2011 και το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2011

19)    Συνδιοργάνωση του Δήμου Χανίων με το γραφείο Οχυρώσεων του ΤΔΠΕ Α.Ε. για διεθνή επιστημονική συνάντηση με θέμα «Το προμαχωνικό σύστημα στις Μεσαιωνικές Πόλεις»

20)    Έγκριση επιχορήγησης στη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων για την διοργάνωση του 61ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκακιού Ανδρών

21)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

22)    Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης «Υλοποίηση Εναλλακτικών Τρόπων Κυκλοφορίας για μείωση εκπομπών αερίων ρύπων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

23)    Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 910/2011 Απόφασης Δ.Σ. για αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης 1ου λογαριασμού έργου «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Παρηγοριάς με αναμόρφωση προϋπολογισμού».

24)    Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της «ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012».

25)    Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.

26)    Τροποποίηση της υπ’αρ. 53031/19-10-09 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή – Επανάχρηση κτιρίων πλατείας Αγίου Τίτου»

27)    Έγκριση 2ου Α.Π. (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «Αποχέτευση Β’ φάση»

28)    Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. Χρήση 2009»

29)    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων»

30)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης και κατασκευή αγωγών ομβρίων των οικισμών Δαράτσου, Γαλατά, Σταλού, Αγ. Μαρίνας» του πρώην Δήμου Νέας Κυδωνιάς

31)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων επί παλαιάς εθνικής οδού Χανίων – Καστελίου (Τμήμα Β’ από Χρυσή Ακτή – Σταλό) Δήμου Χανίων» του πρώην Δήμου Νέας Κυδωνιάς

32)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου (γραφείου και αποθηκευτικού χώρου)»

33)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» του πρώην Δήμου Νέας Κυδωνιάς

34)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Παπαδιανών, Πλατυβόλας, Κάμπων, Δρακώνας» του πρώην Δήμου Κεραμειών

35)    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτεινή σηματοδότηση στο κέντρο του οικισμού Κουνουπιδιανών» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου)

36)    Αίτημα Γεωργιάδη Ηλία περί χορήγησης οικοδομικής άδειας στο ακίνητο στην οδό Μελχισεδέκ 16 Π. Πόλη»

37)    Άδεια μικροεπισκευών στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στην οδό Αποκορώνου 24 Ο.Τ. 122 στη περιοχή «Σιδηρουργείο» (Ι. Ακασιάδη)