Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

25/07/2011, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου,την 29η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

29.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 29/07/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 63621/25-7-11  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)         Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

2)         Αποδοχή δωρεάς από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το Δήμο Χανίων – αναμόρφωση του προϋπολογισμού

3)         Αποδοχή δωρεάς και κατανομής ποσού για τις εκδηλώσεις του Αγροτικού Αύγουστου 2011

4)         Ρύθμιση χρεών

5)         Έγκριση χρηματοδότησης του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χανίων

6)         Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χανίων

7)         Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας

8)         Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Όμιλο Φίλων Τέχνης Χανίων

9)         Συνδιοργάνωση με το σωματείο «Λέσχη Φουσκωτών Σκαφών Ν. Χανίων» του πανελλήνιου πρωταθλήματος φουσκωτών σκαφών

10)   Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «4ήμερο σύγχρονου χορού»

11)   Πρόσληψη εποχικού προσωπικού διάρκειας δυο μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

12)   Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων

13)   Μη ίδρυση Κυριακάτικης Αγοράς στην Δ.Ε. Νεροκούρου

14)   Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων

15)   Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

16)   Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Αποκορώνου για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Αποκορώνου»

17)   Εισήγηση επί ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και Προσβάσεων στην παραλία» Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς

18)   Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέου Δημαρχείου – Πολιτιστικού Κέντρου» του Δήμου Θερίσου

19)   Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2010»

20)   Ανάκληση απόφασης διακοπής των εργασιών και παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στο Δήμο Νέας Κυδωνίας» Δήμου Χανίων

21)   Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου Δημαρχείου – Πολιτιστικού Κέντρου – Α’ Φάση» Δήμου Θερίσου με την ανάδοχο εταιρεία υπό τη νέα επωνυμία

22)   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων για το κέντρο περιβαλλοντικής εποπτείας

23)   Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης  και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας υλικών του έργου «Φύτευση διαχωριστικών νησίδων και θάμνων»

24)   Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης  και τρόπος εκτέλεσης προμήθειας υλικών του έργου «Φύτευση αύλειου χώρου σχολείων»

25)   Έγκριση μελέτης του έργου «Λίπανση και Βελτίωση εδάφους» - τρόπος εκτέλεσης προμήθειας υλικών

26)   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και Προσβάσεων στην παραλία» Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς

27)   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνιάς από την πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου

28)   Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών και Δημοτικών Δρόμων Δ.Δ. Δαράτσου»

29)   Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση αποκατάστασης παραδοσιακού κτηρίου Σκουλά» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

30)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων επί παλαιάς εθνικής οδού Χανίων – Καστελίου (Τμήμα Β’ από Χρυσή Ακτή έως Σταλό)» πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας

31)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παλαιού κοινοτικού γραφείου Βαμβακόπουλου» (πρώην Δήμου Θερίσου)

32)   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην οδό Σελίνου»

33)   Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. Γ983

34)   Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 701 «Κουμπέ Μουρνιών»

35)   Αποζημίωση γης στο Ο.Τ. 120 ιδιοκτησία 080101 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.1-Π. Σούδα»

36)   Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με αρ. κτημ. 101104 εκτός σχεδίου της πράξης εφαρμογής «Κόκκινο Μετόχι» της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου

37)   Έγκριση χορήγησης άδειας συνέχειας εργασιών τομής για την κατασκευή υπογείου δικτύου οπτικών ινών