Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

08/09/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011

14.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

O Δήμος Χανίων διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/09/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  76027/8-9-2011  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)           Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων

2)           Δημοτικά Σφαγεία Χανίων (εκσυγχρονισμός – επαναλειτουργία)

3)           Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

4)           Αποδοχή και κατανομή ποσού προνοιακών επιδομάτων δ’ διμήνου 2011

5)           Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 256/2011 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τη μεταφορά και διοργάνωση της έκθεσης «Αγροτικός Αύγουστος 2011» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

6)           Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

7)           Επιστροφή ποσού σε αλλοδαπούς

8)           Έγκριση διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Βελγίου

9)           Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου Χανίων

10)       Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Έργων 2011

11)       Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία Μπενάκη Ανδρέα

12)       Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Στεφανίδη Νικολάου, Ιωάννη, Γεωργίου κ.λ.π.

13)       Συμβιβαστική προσκύρωση στο Ο.Τ. 671 (Βερτζίνη-Λεβεντάκη Αικατερίνη)

14)       Εισήγηση επί ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας

15)       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις οδών της πόλεως, χρήση 2003-2004»

16)       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Μοναχής Ελιάς»

17)       Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Διανοίξεις – βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, χρήση 2010»

18)       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου για Σεϊτάν Λιμάνια» πρώην Δήμου Ακρωτηρίου

19)       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός δρόμου από Αργουλιδέ έως διασταύρωση Αγ. Κων/νου, νέοι στύλοι και αλλαγή φαναριών στο Αρώνι» πρώην Δήμου Ακρωτηρίου

20)       Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Γεωτρήσεις για απορροή ομβρίων Δήμου Ακρωτηρίου»

21)       Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Παπαδάκης Νικόλαος)

22)       Αποφάσεις επιτροπής Ποιότητας Ζωής