Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

26/07/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

26.07.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την  27η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Εντολές στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

2.Ψηφίσεις πιστώσεων

3. Εγκρίσεις όρων διακ/ξης