Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

27/09/2011, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30

27.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 

  1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
  2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πλατανιά και Δήμου Χανίων για τις Πράξεις «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού»,  «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Βουκολιών» και «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Πλατανιά» - έγκριση προμελετών και υποβολής τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
  3. Προγράμματα Άθλησης για όλους 2011-2012 σε συνεργασία με την Δ/νση «Άθληση για όλους» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  4. Κατανομή Κοινοτικών Βοσκοτόπων Ο.Σ.Δ.Ε. 2011 – δικαίωμα βοσκής 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για τους παρακάτω λόγους:

-Όσον αφορά το 1ο θέμα, διότι πρέπει να γίνει άμεση αντικατάσταση των αναγκαίων εργαλείων που κλάπηκαν, ούτως ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες να συνεχίσουν τις εργασίες αυτεπιστασίας που τους έχουν ανατεθεί.

-Όσον αφορά το 2ο θέμα, διότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

-Όσον αφορά το 3ο θέμα, διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου.

-Όσον αφορά το 4ο θέμα, διότι μετά την 30η Σεπτεμβρίου δεν θα δεχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ καμία κατάσταση.