Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 01/02/2011 12:02

01/02/2011, Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

    Καλoύνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προσέλθουν στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 7η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΞΥΝΙΔΗΣ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου
  2. Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας και σφράγισης καταστήματος