Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

04/10/2011,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

04.10.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική   δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την  6η  του μηνός Οκτωβρίου   έτους 2011, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 12.00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87)

Πίνακας ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση όρων διακ/ξης α) Προμήθειας Εντύπων β) Συντήρησης ξύλινων κατασκευών  

2. Εγκριση Πρακτικών διαγ/σμών Μίσθωσης Χημικών Τουαλετών και μίσθωση κτιρίου στέγασης Νηπιαγωγείου

3. Συμπλήρωση 557/11 αποφ. Οικ. Επιτρ. περί ορισμού υπολόγου δαπανών Γρ. Νομ. Υποστήριξης.

4. Διάθεση πίστωσης για αντικατάσταση κλοπιμαίων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

 Πιστώσεων

5. Απ’ ευθείας ανάθεση ανταλλακτικών οχημάτων ΚΗΥ 7751, 2437, 4886, 4864 λόγω του κατεπείγοντος

6. Διάθεση πίστωσης έργων «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Τσικαλαριών», «Δημοτική Αγροτοκτηνοτροφική Οδοποιία Κεραμειών», «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Κεραμειών», «Επισκευή – επαν/ση κτιρίου Αγ. Τίτου»

7. Διάθεση πίστωσης για φύτευση αύλειων χώρων σχολείων και διαχωριστικών νησίδων

8. Διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικών εορταστικού φωτισμού

9. Διάθεση πίστωσης για δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίου πρώην ΤΥΔΚ

10. Αποδεσμεύσεις  ποσών από  Κ.Α.

11. Εντολή στη Νομική Υπηρεσία περί μη κατάθεσης έφεσης κατά απόφασης Πρωτ/κείου Χανίων για οικογενειακή παροχή.

12. Διάθεση πίστωσης «Μελέτη αποτύπωση και αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς»

13. Διάθεση πίστωσης, μετά από εντολή δικαστηρίου, σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης

14. Διαθέσεις πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων