Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 17/11/2011 10:11

17/11/2011, Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στον Δήμο Χανίων

Με την υπ΄ αριθμ. 980 Απόφαση, που ελήφθη κατά τη χθεσινή (16.11.2011) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, συγκροτήθηκε το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) στον Δήμο Χανίων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελεί συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Χρυσούλα Χατζηδάκη

Δημοτική Σύμβουλος-Πρόεδρος

2

Βασίλης Χάμπας

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Μανώλης Φραγκάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Δημήτρης Κοκκινάκης

Δημότης

5

Γιώργος Παπακωνσταντής

Δημότης

6

Παντελής Σταυρουλάκης

Δημότης

7

Παναγιώτης Ταβουλάρης

Δημότης

8

 

Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ.

9

 

Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

 

Έργο του Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων πρόληψης της εγκληματικότητας στη δημοτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημάτων του δημάρχου ή των τοπικών κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, η συνεργασία με τα αντίστοιχα συμβούλια όμορων δήμων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης καθώς και η εκδήλωση κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας.

Η θητεία του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Χανίων ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.