Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 13/05/2011 11:05

13/05/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει  τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   16η  του μηνός ΜΑΪΟΥ  έτους 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκρίσεις όρων διακ/ξης διαγ/σμών

2.Ψηφίσεις πιστώσεων

3. Εντολές στη Νομική Υπηρεσία

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ