Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

17/03/2011, Θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 23 Μαρτίου 2011

18.03.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Παρακολουθήστε ζωντανά   

Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ – ΟΤΑ
 2. Εκδήλωση για την «Ώρα της Γης»
 3. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – ψήφιση πίστωσης
 4. Σύσταση επιτροπής διερεύνησης χωροθέτησης ή μη υποσταθμού ΔΕΗ «ΧΑΝΙΑ ΙΙ» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Χανίων
 6. Συγκρότηση επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Χανίων
 7. Συγκρότηση επιτροπής Εκδόσεων του Δήμου Χανίων
 8. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή και Επιστημονική Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης
 9. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΥΕ εργατών για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, διάρκειας 8 μηνών
 10. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης
 11. Καθορισμός καταστημάτων που θα υπαχθούν στην καταβολή του τέλους 0,5%
 12. Καθορισμός ειδικού τέλους λαϊκών αγορών πρόσθετης καθαριότητας έτους 2011
 13. Καθορισμός τελών σφαγής έτους 2011
 14. Καθορισμός τέλους και προστίμου στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης έτους 2011
 15. Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2011
 16. Καθορισμός συντελεστών τελών και δικαιωμάτων έτους 2011
 17. Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών (καθαριότητα – φωτισμός) έτους 2011
 18. Καθορισμός συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2011
 19. Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
 20. Μείωση δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες
 21. Κατανομή ποσού από την μηνιαία τακτική επιχορήγηση του Δήμου Χανίων στα Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2011
 22. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς
 23. Ανανέωση και ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 2010 του συνεννούμενου Δήμου Ακρωτηρίου
 24. Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
 25. Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός χώρου εκπαιδευτηρίου του Μαυροματάκη Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. στην οδό Παπαναστασίου 220
 26. Αλλαγή κατηγορίας ως προς τα πωλούμενα είδη του Κων/νου Τσέλιου επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
 27. Αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων ειδών της επαγγελματία πωλητού λαϊκών αγορών Κατσιπουρνά Γεωργίας
 28. Αλλαγή κατηγορίας σε άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Άνθιμου Αντώνογλου
 29. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας του Σαραπανίδη Θωμά στο γιό του Σαραπανίδη Γεώργιο
 30. Ορισμός αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, το οποίο θα ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή Στάσιμου και Υπαίθριου Εμπορίου
 31. Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής (ΜΠΕ) Αγίας Μαρίνας τμήματος του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως «Πασακάκι» Δ. Χανίων (πρώην Δήμων Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου Ν. Χανίων)
 32. Δέσμευση χώρων στάθμευσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο «Κατασκευή του 8ου Γυμνασίου Χανίων» στο ΣΟΔΥ Κουμπελί
 33. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 58/2008 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ακρωτηρίου για παραχώρηση έκτασης 5.539,06 τ.μ. στη θέση Καθιανά στον ΟΣΚ ΑΕ για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων
 34. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου
 35. Έγκριση Τελικού – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαρρύθμιση Δημοτικού Κτιρίου στο Καμπάνι) Δ. Ενότητας Ακρωτηρίου
 36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Περιτοίχιση και πλακόστρωση πλατείας Καθιανών»
 37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Τεχνικά Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ελ. Βενιζέλου»
 38. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Δήμου»
 39. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου»
 40. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων»
 41. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική Αγροτική Οδοποιία 2009 – Δήμου Βουκολιών»
 42. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου Κονταδά»
 43. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά Δ.Δ. Περιβολίων 2009»
 44. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα – Β’ φάση» του Δήμου Θερίσου
 45. Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 127 ιδιοκτησία 080206 σχεδίου πόλεως «Πάνω Σούδα»
 46. Αποζημίωση γης στα Ο.Τ. 140 ιδιοκτησία 070212 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.1-Π. Σούδα – Συμψηφισμός με την εισφορά σε χρήμα»
 47. Αποζημίωση γης και επικειμένων στο Ο.Τ. 140 ιδιοκτησία 070212 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.1-Π. Σούδα – Συμψηφισμός με την εισφορά σε χρήμα»
 48. Αποζημίωση γης και επικειμένων στο Ο.Τ. 140 ιδιοκτησία 070211 σχεδίου πόλεως «Π.Ε.1-Π. Σούδα – Συμψηφισμός με την εισφορά σε χρήμα»
 49. Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 027405 στα Ο.Τ. 757 και 759 του σχεδίου πόλεως Κουμπέ Μουρνιών της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου
 50. Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 027021 στα Ο.Τ. 1172 και 753 των σχεδίων πόλεως Κόκκινο Μετόχι και Κουμπέ Μουρνιών της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου
 51. Συμβιβαστική προσκύρωση