Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

31/08/2011, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

31.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τακτική   δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την  5η  του μηνός Σεπτεμβρίου   έτους 2011, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12.00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87)

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκριση όρων διακ/ξης  έργων

2. Κατακυρώσεις διαγ/σμών

3. Ψηφίσεις πιστώσεων